FANDOM


בית הספר לפיתוח האוטונומיה - רוני אבירם עריכה

(ההצעה מתייחסת לבי"ס יסודי שש שנתי)

מטרות ביה"סעריכה

מטרת העל - פיתוח אוטונומיה אישיותית אצל הפרט.

מתוך מטרת העל נגזרות שתי מטרות משנה:

 1. פיתוח הרציונליות של האדם הצעיר.
 2. פיתוח האותנטיות של האדם הצעיר.


רציונלעריכה

הצדקת המטרה

 1. ערך האוטונומיה הוא הערך המרכזי במחשבה הדמוקרטית ליברלית, ואולם במאתיים שנה האחרונות לא היה ערך זה בר מימוש בבתי הספר משום הצורך להכשיר "עובדי פס יצור" שאינו מאפשר התפתחות אוטונומיה.
 2. ערך האוטונומיה הפך חיוני לחיים מלאי סיפוק ומשמעות משלוש סיבות:
  • העידן הפוסט מודרני שלל את השאיפה להתכוונות למטרת-על מסוימת. בעבר הייתה מטרת-על כזו (עבודת האל במחשבה הדתית וחקירת האמת במחשבה הרציונליסטית). יחד עם זאת, לדעת אבירם, האינוטיאציה (אולי צ"ל האינטואיציה) האנושית עדיין מניחה שמי שחייו אינם מוכוונים למטרה מסוימת חי חיים חסרי משמעות וחסרי איכות. פיתוח אדם אוטונומי משמעותו בין השאר פיתוח אדם המסוגל לחפש ולאתר את מטרות העל האישיות שלו ולממשן על די עיצוב חייו בהתאם לאותן מטרות.
  • החברה הפוסט מודרנית מחייבת את האדם לקבל החלטות רבות בכל רגע נתון, יכולתו של אדם לקבל את ההחלטות המתאימות לו בתוך הכאוס הפוסט מודרני תלויה רבות במידת האוטונמיה שלו.
  • העידן הפוסט מודרני מתאפיין בעלייה ברמת החיים ובפנאי המאפשרים מימוש של התנסויות בתחומי עניין שונים. בו בזמן התפתחה תרבות צריכה ומתירנות שיוצרת לחץ על הפרט למימוש מיידי ורגעי של תאוות וצרכים. אדם אטונומי יוכל לזהות ולממש תחומי עניין מתוך מניעים פנימיים ואותנטיים ומתוך ראייה ביקורתית של התרבות הסובבת אותו.


תהליך ההתפתחות של האדם האוטונומי עריכה

מושג המפתח בתהליך הוא - "התנסויות רפלקטיביות בחיים"

האבחנה היא בין התנסות פסיבית לבין התבוננות פנימית אקטיבית של האדם. הלומד מתנסה בסיטואציות הגורמות לו לבצע התבוננות עצמית דרכה הוא לומד את עצמו. תהליך זה לפי אבירם חיוני גם לפיתוח הרציונליות. בכדי שתהליך ההתנסויות יניב אותנטיות ורציונליות צריכים להתקים שלושה תנאים:

 1. זהות - האדם צריך לפתח זהות יציבה או תפיסה עצמית. תנאי הכרחי לכך הוא השתלבות בדו-שיח פתוח על המורשת התרבותית לאומית שלו. (זהו תנאי פסיכולוגי הכרחי)
 2. ידע בסיסי - לאדם הצעיר צריך להיות ידע בסיסי שיאפשר לו "להסתדר בחיים". הידע בו מדובר הוא שפה טבעית (= שפת אם), שפה זרה ואריתמטיקה. (זהו תנאי קוגניטיבי הכרחי)
 3. אוריינות מוסדית - האדם הצעיר צריך לדעת להתמודד עם המערכות והמסגרות השונות בסביבתו (מערכת המשפט, מערכת המס, אמצעי התקשורת וכד') (תנאי זה מוצע כתנאי לא הכרחי אך רצוי)

ולכן, ארבעת המוקדים המרכזיים של החינוך לקראת אוטונומיה הינם:

 • התנסות בחיים לצורך פיתוח האותנטיות.
 • התנסות בחיים לצורך פיתוח הרציונליות.
 • התנסות בחיים לצורך דו-שיח עם המורשת התרבותית לאומית.
 • רכישת ידע בסיסי ורכישת אוריינות מוסדית.


עקרונות לביצוע עריכה

בשלב זה עובר אבירם לעקרונות הביצוע של המודל. העקרונות מציעים דרכים אופרטיביות למימוש ארבעת מוקדי ביה"ס.

פיתוח אותנטיות

 1. פעולה על פי מודל "סגנונות פעולה ולמידה" - בבסיס הגישה עומדת ההנחה כי אנשים שונים לומדים באופן שונה ולכן יש להתאים לכל לומד את סגנון ואופי הלמידה המתאימים לו. סגנון זה יתרום לאותנטיות משום שהוא דורש מהלומד להבין את עצמו ואת דרכי הלמידה המתאימות לו. תהליך זה רלוונטי לא רק למהלך הלימוד בביה"ס אלא לכל חייו של הלומד. ברור שגישה זו דורשת חשיבה מחדש על סדירויות הלימוד בביה"ס (תפקיד התלמיד, תפקיד המורה, אופי השיעור וכד', מערכת השעות וכד').
 2. פיתוח תחומי עניין - בכדי שפעילות תקרא תחום עניין עליה לעמוד בקריטריונים הבאים:

א. הלומד יגלה בה עניין אמיתי. ב. הלומד יראה עצמו מחוייב אליה לתקופה שמעבר לטווח הקצר. ג. הלומד יהיה מעורב בה במידה שתביא להתפתחות הן במושא הפעולה והן בפרט עצמו. ד. כל פעילות העונה לדרישות הללו תחשב כתחום עניין, כל הקטגוריות של הפעילות האנושית. [שני, הניסוח פה לקוי. ראה אם כוונתך היתה לכך שתחומי העניין אינם מוגבלים מלכתחילה לקטיגוריות מסוימות בלבד של הפעילות האנושית]

פיתוח רציונליות

אבירם מציע לפעול על פי מודל "הקהילה החוקרת" של פרופ' ליפמן. איני מכיר את המודל ולכן אני מעדיף לקשר לחומרים שמצאתי וטרם קראתי. http://www.p4c.org.nz/index.html http://cehs.montclair.edu/academic/iapc/

רכישת ידע בסיסי ואוריינות מוסדית

 1. מעגלי ידע - הקניית אוריינות בסיסית (ראה לעיל).
 2. הקניית אוריינות מוסדית - אדם אוטונומי צריך לדעת להתמודד עם המערכות המוסדיות באופן שתישמר האוטונומיה שלו. בני אדם חיים כיום במציאות חברתית מלאכותית בה מתקיימות מערכות מוסדיות אשר אינן רואות את צרכי האדם אלא את צרכי המוסדות. אדם אוטונומי צריך להכיר את המערכות הללו , את השפה הסמויה והגלויה שלהן וכד' בכדי שיוכל לשמור על האוטונומיה שלו.

גיבוש זהות תרבותית לאומית

אני מצטט כאן את אבירם: "עיקרו של המוקד - הרצון להפגיש את האדם הצעיר באופן דיאלוגי עם תכנים שיכולים לסייע לו בגיבוש זהותו הלאומית תרבותית... אשר תעוצב באופן אוטונומי על ידו, הרי שיש לעבד אותם ככל האפשר בדו-שיח פתוח, פלורליסטי והרמנויטי תוך דיון ביקורתי ותוך הדגשת הרלוונטיות שלהם לפרט.

המלצתנו זו נובעת מן ההבנה שמצד אחד הוראה דוגמטית של המורשת הלאומית תרבותית, "הנחלת ערכים", סותרת את ערך האוטונומיה. ומצד אחר, התעלמות מוחלטת מערכים אלו סותרת גם היא מבחינה פסיכולוגית את ערך האוטונומיה. לכן חשוב להדגיש, שהמוקד שאנו ממליצים עליו חייב להתבסס על גישה פלורליסטית והרמנויטית".

בהמשך מציג אבירם שתי טבלאות בהן הוא מנסה להציג:

 1. את נק' השינוי בין הצעתו לבין בתי הספר הסטנדרטיים.
 2. את המגמות הפוסט מודרניות שברצונו לחזק בבית הספר ואת אלו שברצונו להכחיד.

אני מקווה שבימים הקרובים אעלה גם אותן

קריאה נעימה