FANDOM


כמה הערות

  1. פתחו את הטקסט האישי שלכם בציון השם.
  2. במידה וברצונכם להגיב על דברים של חבר אחר מהקבוצה, גשו ללשונית שיחה (למעלה) ושם תוכלו להגיב על הנאמר. 
     הקפידו שלא לנהל שיחות ותגובות על גבי דף זה, אלא רק להציג את דבריכם.

אילן - דמות הבוגר הרצוי

לפי דעתי הבוגר הרצוי במישראל במאה ה-21, הינו אדם המכיר את עצמו והמודע לרגשותיו, ליכולותיו הלימודיות, לתחומי העניין שלו ומסוגל לעבוד בצוות כמו שהוא עובד עצמאית, וזה אומר היכולת לקבל אחרים, להבינם ולהכילם.

הבוגר הרצוי, כחלק מלמידה על עצמו, מכיר את מורשתו ואת הארץ, ומבין שהשאיפה למשמעות אישית הינה לכל אדם ולכן הסתדרות בחברה ולהישמע לכלליה הינה חשובה.


אלה-

הבוגר הרצוי מבחינתי הוא אדם רחב אופקים, שואף דעת, בעל חשיבה עצמאית וביקורתית, שמתייחס לידע קודם כל כאל ערך בפני עצמו, ורק אחר-כך כאמצעי להישגיות, אדם בעל יכולת למידה עצמית ופתיחות לידע ודעות בעלי תכנים שונים ואף סותרים לשלו.

מעבר לכישורים האינטלקטואליים שלו, על הבוגר הישראלי להיות אדם שורשי בעל רגישות חברתית, אשר תופס את עצמו כחלק מקהילה, עם ותרבות משותפת. לדעתי, חברה ישראלית בריאה ויצרנית מחייבת את מערכות החינוך שלה לבירור מעמיק של נושא הזהות היהודית, הקשר ההיסטורי, הלאומי והתרבותי למדינה ולעם ישראל, ומהות החיים במדינה ייחודית ומבולבלת כמו ישראל.

זהו באופן בסיסי והתחלתי, כמובן שיש עוד הרבה מה להוסיף ולחדד.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.