FANDOM


טקסט לא מעוצבטקסט לא מעוצב

• הצעה למערכת שעות – דגם בסיסיעריכה

יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה'
8:00-8:15 בוקר טוב בוקר טוב בוקר טוב יום רב-גילאי פעיל בוקר טוב
8:15-9:00 שפות שפות שפות שפות
9:00-9:15 הפסקה הפסקה הפסקה הפסקה
9:15-12:00 עם, חברה, עולם עם, חברה, עולם עם, חברה, עולם עם, חברה, עולם
12:00-12:30 הפסקת צהרים הפסקת צהרים הפסקת צהרים הפסקת צהרים
12:30-13:30 סדנת אמנות חינוך גופני סדנת אמנות חינוך גופני
13:30-13:45 הפסקה הפסקה הפסקה הפסקה
13:45-16:00 מדעים מדעים מדעים מדעים

מרכיבי המערכתעריכה

 • בוקר טוב: פתיחת היום – מפגש עם המחנך.
 • שפות: במשבצת זו יילמדו לאורך השנים לשון עברית, אנגלית, ערבית ושפות זרות נוספות. הגדרתה של שעה זו כבעלת מעמד נבדל ממשבצות הלימוד העיקריות, נובעת מתוך ההנחה שלימוד שיטתי ומבני של שפה לא יכול להתקיים באופן אפקטיבי אלא אם כן יתקיים באופן רציף ומובנה בזמן המיועד לכך. יש להקפיד שלימודי השפות לא יהיו מנותקים מהקשרם של תהליכי הלמידה המתקיימים במשבצות הלימוד המרכזיות – תכניות הלימודים תהיינה בעלות השפעות הדדיות.
 • עם, חברה, עולם: המקבילה שלנו למשבצת ההומניסטיקה ב-Hi-Tech-High. כוללת בתוכה את תחומי הדעת הבאים: תנ"ך, תושב"ע, מחשבת ישראל, היסטוריה, ספרות, פילוסופיה, דתות, תולדות האמנות, אזרחות וכיו"ב. תכנית הלימודים תהיה תכנית אינטגרטיבית המתבססת על שאלות חקר ופרויקטים החוצים את גבולות הדיסציפלינה. התכנית תכלול בתוכה מידה רבה של לימודים אוניברסאליים ולימודים של תרבויות שונות, אך הציר המרכזי שלה יהיה העיסוק בזהות יהודית-ישראלית – כאן יושם דגש עיקרי, ומהלך הלמידה כולו ישאף ליצירת הקשרים בין תחומי הדעת הכלליים לזהותם האישית של התלמידים (הדברים האמורים נכונים לגבי בי"ס שקהילת תלמידיו היא יהודית. בהתאם לעקרונות המודל, תכנית הלימודים תשקף את רוח הקהילה שבית החינוך מתקיים בתוכה). ציר מרכזי נוסף הוא ציר התודעה החברתית. הלימוד העיוני ישאף ליצירת תובנות מעשיות לגבי מקומם של האדם וההקשר החברתי במהלכים היסטוריים ורעיוניים שונים.
 • סדנת אמנות / חינוך גופני: המקבילה שלנו ל- X Block ב- Hi-Tech-High. יוצרת הפוגה מסוימת במהלך יום הלימודים. לימודי האמנות יכללו התנסות סדנאית באמנות פלסטית ובמוסיקה, ולימודי החינוך הגופני יציעו אפשרויות שונות כמו התעמלות, יוגה, טאי-צ'י וכן הלאה.
 • מדעים: בדומה לשיעורי המדעים ב- Hi-Tech-High, במשבצת זו תתקיים למידה אינטגרטיבית מבוססת שאלות חקר ופרויקטים של מתמטיקה, ביולוגיה, כימיה, פיסיקה, גיאוגרפיה, מחשבים וכן הלאה.
 • יום רב-גילאי פעיל: יום קבוע בעל אופי מיוחד הכולל לסירוגין ימי טיול וסיור, פעילות קהילתית מחוץ לבית-החינוך, פעילות חברתית תוך בית-ספרית, ימי עיון רב-גילאיים וכיו"ב.


סוגיית התכנים הקנונייםעריכה

אחת מהתלבטויות המרכזיות שעמדה בפנינו הייתה כיצד ניתן יהיה, אם בכלל, להבטיח את מקומם של תכנים בעלי משמעות יסודית ומעצבת בעולמנו התרבותי המשותף, בתוך תכנית לימודים אינטגרטיבית ששניים מעקרונותיה המכוננים הם חופש הבחירה של המורה וסקרנותו הטבעית של התלמיד. האם ייתכן שתלמיד בבית-החינוך שלנו יסיים שתים-עשרה שנות לימוד בלי ללמוד על מעמד הר סיני, מבלי להיתקל ולו פעם אחת ביצירות ספרותיות מכוננות, דמויות ואירועי מפתח בהיסטוריה היהודית והכללית? כיצד נמנע מצב שכזה בלי להיגרר בעל-כורחנו בחזרה לתכנית הלימודים ה"מסורתית" של משרד החינוך, ובכך לצמצם באופן משמעותי את חופש הבחירה של המורה והתלמיד ולעקר את ייחודו של בית-החינוך?

אנו מציעים פתרון גולמי שמן הסתם ידרוש מידה רבה של עיבוד ומחשבה. לצורך יצירת בקרה והערכה של תכניות הלימודים, ניצור שתי רשימות, שלאורן ייבחנו ההוראה והלמידה בבית החינוך. האחת תמנה כישורים ומיומנויות שהתלמיד יצטרך לרכוש במהלך שנות לימודיו, והשנייה תגדיר קוים מרכזיים לבנייתה של תכנית הלימודים. המורה הבונה את תכנית הלימודים יבחן את מצבם הלימודי של תלמידיו לאור הרשימה הראשונה, ויכוון את הלמידה בצורה שתקדם אותם במדדים שהוגדרו, תוך שילוב עם הדרישות התוכניות והמבניות המוגדרות ברשימה השנייה. בסיום שנה"ל המורה יעריך את מצבו הלימודי של כל תלמיד לאור אותם מדדים, כך שלמורים העתידיים של התלמיד תהיה אינדיקציה התחלתית לגבי המקום שבו הוא נמצא, הן מבחינת כישוריו הלימודיים והן מבחינת בקיאותו בתחומי דעת שונים.


טיוטה לרשימת כישורים ומיומנויות – לימודי "עם, חברה, עולם"עריכה

 • יכולת התבטאות בהירה בעל-פה ובכתב
 • יכולת ניהול דיון והבעת עמדה אישית
 • ניתוח טקסטים מורכבים (הגותיים, ספרותיים, אינפורמטיביים, אמנותיים)
 • יכולת ניתוח והתמצאות ביצירות ספרותיות והגותיות רחבות יריעה
 • קריאה ביקורתית
 • כתיבה יוצרת, כתיבת עבודה מובנית ומנומקת, כתיבת חיבור
 • יכולת למידה מתוך מקורות ראשוניים (לא מתווכים)
 • יכולת קישור בין אירועים, דמויות ורעיונות לתקופתם, הבנת הקשר המהותי ויחסי הגומלין
 • ניתוח אירועים היסטוריים וקישור עבר-הווה-עתיד
 • יכולת קריאה של טקסטים מקראיים ותלמודיים
 • יכולת איתור ושימוש בכלי עזר למהלך הלמידה
 • יכולת ליצירת סינתזה והקשרים בין תחומי דעת שונים ובינם לבין ה"חיים האמיתיים"
 • יכולת עבודה עצמית ועבודה משותפת

טיוטה לרשימת קוים מרכזיים לבנייתה של תכנית הלימודים – לימודי "עם, חברה, עולם"עריכה

 • תכלול אירועים ומהלכים היסטוריים מרכזיים
 • תעסוק בתקופות היסטוריות ותרבותיות מרכזיות
 • תשרטט ציר התפתחות היסטורי ורעיוני החל מימי המזרח הקדום ועד ימינו, בתרבות היהודית ובעמי העולם, בדגש על תקופת המקרא.
 • סביב לימוד הסוגיות המרכזיות של כל תקופה יילמדו יצירות ספרותיות, הגותיות ואמנותיות בעלות משמעות מעצבת או משקפת, ובדומה לכך- אישים והוגים מרכזיים.