FANDOM


בית החינוך יסייע לחניכיו לפתח את זהות אישית על מאפייניה, כלומר:תחומי העניין, כישוריהם, סגנונות הפעולה, רגשות, ערכים, ומתוך הכרה עצמית זו והמאפיינים האישיותיים להיות מסוגלים לקבוע ולממש מטרות ריאליות ותוכניות פעולה.