FANDOM


חוויה אישית של נועה עריכה

למדתי בביה"ס יסודי ברמת-גן. זכורה לי חווית עונש נוראית, שאומנם לא חוויתי אותה על בשרי אך היא בהחלט השאירה בי חותם. כאשר ילד היה מפריע ו/או היה עושה מעשה, שכפי הניראה היה ממש נוראי בעיני המורה, הוא היה נישלח לעמוד בפינה. אלא שבבית הספר בו למדתי שידרגו את העונש והיו מורידים את הילד כיתה ומעמידים אותו בפינה שם, (ילד בכיתה ג' היה עומד בפינה בכיתה ב'). ההשפלה הייתה נוראית, לא רק שמשפילים את הילד בעמידה בפינה אלא מוסיפים לזה התעללות נוספת. זכור לי סיפור של ילד שעמד בכיתה מתחתיו שבו למד אחיו וזה השפיע עליו עד כדי בכי.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.