FANDOM


חברות הקבוצה - נועה, אילנית ומירב

השאלותעריכה

לאחר חשיבה מרובה ובעיקר לאחר התיעצות עם אמנון סיננו את מרב השאלות והחלטנו להתמקד תחילה בשלוש שאלות מרכזיות:

  1. מה זאת קהילה?
  2. למה ענין הקהילתיות חשוב לפרויקט שלנו ובכלל?
  3. באיזה אופן משרתת הקהילה את עקרונות בית-החינוך?

תוצרי החקרעריכה

רקע תיאורטי|מודלים ורעיונות קיימים|הצעה אופרטיבית|